Windows Deployment Services – WDS – dystrybucja systemów

przez | 31 stycznia 2015

WDS (ang. Windows Deployment Services) – Są to usługi wdrażania systemów Windows. Zapewniają zdalną instalację systemów operacyjnych na komputerach podłączonych do sieci LAN.

Zaczynamy od przygotowania serwera :

1) Konfigurujemy statyczne adresy na karcie sieciowej:

Klikamy START – Control Panel

Przechodzimy następnie do Network and Internet – Network and Sharing Center. Klikamy zakładkę Change adapter settings.

WDS_1

Jeżeli nie korzystamy z protokołu IPv6 to można wyłączyć na karcie sieciowej.

Instalacja Windows Deployment Services z Active Directory :

Aby móc korzystać z WDS, serwer musi być członkiem domeny usług domenowych w usłudze Active Directory lub kontrolerem domeny. W sieci musi się znajdować aktywny serwer DHCP oraz DNS. Nasz serwer musi również zawierać partycję systemu plików NTFS do zapisywania obrazów.

Instalację oraz konfigurację Active Directory, Serwera DHCP oraz DNS przedstawiłem w artykule pod linkiem :

Usługi Active Directory, Serwer DNS, DHCP, IIS w Windows Server 2012

Należy pamiętać aby na serwerze DHCP była ustawiona opcja 060. Jeżeli nie ma takiej opcji to wchodzimy w konfigurację opcji :

WDS_4

Instalacja WDS :

Uruchamiamy menedżer serwera:

WDS2

Klikamy na zakładkę ManageAdd Roles and Features . Powinno otworzyć się następujące okno :

WDS3

Klikamy Next.

WDS4

Klikamy Next.

WDS5

Klikamy Next.

Wybieramy do instalacji rolę : Windows Deployment Services.

WD7

Klikamy następnie Next.

WDS8

Klikamy Next.

WDS9

 

WDS46

Klikamy Next.

WDS47

Na końcu instalacji klikamy na Close.

Konfiguracja Windows Deployment Services

Uruchamiamy narzędzie Windows Deployment Services:

WDS48

Konfigurujemy serwer WDS (Windows Deployment Services):

WDS49

Po lewej stronie wybieramy z menu Configure Server.

WDS50

Otwiera nam się okno informacyjne. Klikamy Next.

WDS51

Wybieramy Integrację Windows Deployment Services z Active Directory. Klikamy Next.

WDS52

Wybieramy lokalizację w której będą trzymane obrazy systemów operacyjnych oraz rozruchowych.

WDS53

Tutaj zostawiamy domyślne ustawienia ponieważ korzystamy z serwera DHCP na serwerze lokalnym.

WDS54

Jeżeli ustawimy opcję Respond to all client computers, to serwer WDS będzie wszystkim komputerom odpowiadać. Jeżeli chcemy aby każde połączenie z nieznanych komputerów najpierw zatwierdzał Administrator to włączamy opcję Require administrator approval for unknown computers. Klikamy następnie Next.

WDS55

Po instalacji klikamy na Finish. Uruchamiamy usługę WDS w menedżerze serwera.

Dodawanie obrazu Instalacyjnego. Przykład instalacji Windows 7 wykorzystując sieć LAN

Uruchamiamy narzędzie Windows Deployment Services a następnie dodajemy obraz instalacyjny.

WDS56

Uruchamia się kreator :

WDS57

Podajemy nazwę grupy lub pozostawiamy domyślną.

WDS59

Następnie szukamy plik install.wim na płycie instalacyjnej z systemem operacyjnym. Plik znajduje się w katalogu source.

WDS60

Zaznaczamy jakie obrazy chcemy dodać, a następnie klikamy dwa razy Next. Na końcu klikamy Finish. Obrazy skopiowane będą widoczne tutaj :

WDS61

Należy dodać jeszcze obraz rozruchowy. Szukamy pliku boot.wim na płycie instalacyjnej Windows 7. Plik znajduje się w katalogu source.

Dodawanie obrazu rozruchowego:

WDS62

 

WDS63

 

WDS64

Możemy zostawić nazwę domyślną . Nazwa ta będzie wyświetlana podczas rozruchu boot LAN. Klikamy Next. Po skopiowaniu klikamy Finish.

WDS65

W tym oknie widzimy skopiowane obrazy rozruchowe.

Testujemy nasz serwer WDS :

WDS_5

Pobrany został adres IP 192.168.4.180 z serwera DHCP. Naciskamy klawisz F12. Ładowany jest obraz rozruchowy :

WDS_6

WDS_7

 

WDSSS_1

Wybieramy język. Łączymy się z naszym serwerem WDS.

WDSSS_2

Wybieramy obraz z serwera, który chcemy zainstalować na danym komputerze. Przechwycenie obrazu Windows 7 opisałem poniżej.

WDSSS_3

Konfigurujemy sobie dysk 🙂

WDSSS_4

A dalej to już standardowo 🙂

WDSSS_5

WDSSS_6

WDSSS_7

Drugi przykład wykorzystania WDS :

Tworzenie obrazu systemu Windows 7. Importowanie kopii systemu na serwer WDS i dystrybucja na inne komputery.

Mamy zainstalowany system Windows 7 na komputerze i chcemy obraz systemu z tego komputera przerzucić na inne komputery. Możemy wykonać taką operację poprzez WDS :).

Zaczynamy :

Na początku musimy stworzyć obraz przechwytywania systemu Windows :

Na płycie instalacyjnej systemu Windows 7 znajduje się w katalogu source plik o nazwie boot.wim

Na serwerze WDS otwieramy narzędzie Usługi wdrażania systemu Windows.

WDSS_1

W zakładce obrazy rozruchowe tworzymy obraz (Add Boot Image).

WDSS_2

Następnie wskazujemy ścieżkę do pliku boot.wim na płycie instalacyjnej Windows 7.

Klikamy Dalej.

WDSS_3

Wpisujemy jak się ma nazywać obraz pomocniczy z którego będziemy tworzyć obraz przechwytywania.

WDSS_4

Obraz (plik boot.wim) zostanie dodany do obrazów rozruchowych.

WDSS_5

Klikamy Finish.

WDSS_6

Po dodaniu takiego obrazu klikamy na ten obraz prawym przyciskiem myszy i wybieramy Create Capture Image (Utwórz obraz przechwytywania).

Powinien uruchomić się kreator tworzenia obrazu przechwytywania.

Nadajemy nazwę naszego obrazu, jego opis oraz podajemy lokalizację do pliku boot.wim

Plik musimy najpierw gdzieś skopiować do jakiegoś katalogu na partycji.

WDSS_8

Klikamy Next .

WDSS_9

Klikamy Yes.

Kreator powinien zacząć tworzyć obraz przechwytywania.

WDSS_10

Na końcu zaznaczamy opcję Add image to the WDS now – aby dodać ten obraz do serwera wdrażania systemu Windows.

Klikamy Finish.

WDSS_11

Jeśli zaznaczyliśmy opcję dodania obrazu do serwera wdrażania systemu Windows to powinno wyświetlić się okno w którym musimy podać lokalizację do naszego obrazu przechwytywania czyli w tym przykładzie obraz się znajduje w : C:\Obrazy przechwytywania\boot.wim

WDSS_12

Wpisujemy nazwę naszego obrazu. Nazwa będzie wyświetlana podczas rozruchu boot LAN. Klikamy 2 razy Next oraz po zakończeniu tworzenia obrazu klikamy Finish.

WDSS_13

Pomocniczy obraz tworzenia obrazu (Tworzenie obrazu przechwytywania) możemy skasować.

Po zakończeniu, obraz (Obraz przechwytywania systemu Windows 7) powinien być widoczny w zakładce obrazy rozruchowe.

Po utworzeniu i dodaniu obrazu przechwytywania na serwer WDS należy wykonać operację „kopiowania” systemu Windows 7.

1) Uruchamiamy zainstalowany system Windows 7. Konfigurujemy sobie go w taki sposób w jaki chcemy żeby był na innych komputerach.

2) Następnie przechodzimy na partycję na której jest zainstalowany system. Szukamy aplikację sysprep.exe.

Znajduje się ona w :

\Windows\System32\sysprep

Uruchamiamy narzędzie sysprep.exe :

WDSS_14

W zakładce Akcja Oczyszczania Systemu wybieramy Włącz systemowy tryb OOBE.

Zaznaczamy opcję : Uogólnij

Następnie w opcjach zamykania, wybieramy : Uruchom ponownie. Klikamy OK.

WDSS_15

 

System automatycznie się zresetuje.

Przechodzimy w tryb bootowania LAN.

WDSS_18

Wybieramy z menedżera rozruchu obraz przechwytywania (Obraz przechwytywania systemu Windows 7), który przechwyci cały system Windows 7.

WDSS_16

3) Powinien uruchomić się kreator przechwytywania.

WDSS_17

Przy ekranie powitalnym klikamy Dalej.

WDSS_19

Następnie wybieramy WOLUMIN, który chcemy przechwycić.

Należy nadać również nazwę obrazu oraz opis. Ułatwi nam to później szukanie obrazu na serwerze WDS.

Klikamy następnie Dalej.

4)

WDSS_20

W zakładce Nazwa i lokalizacja definiujemy ścieżkę gdzie ma się zapisać „kopia systemu” na dysku lokalnym tego komputera. Taki plik możemy później przenieść ręcznie na serwer i dystrybuować poprzez WDS.

Nas jednak interesuje opcja przekazania obrazu na serwer WDS. Zaznaczamy opcję Przekaż obraz na serwer Usług wdrażania systemu Windows.

Podajemy nazwę serwera WDS i klikamy Połącz.

Należy podać login i hasło Administratora domeny.

WDSS_21

Po uwierzytelnieniu wybieramy grupę do jakiej chcemy „wrzucić” nasz obraz.

Klikamy następnie Dalej i Zakończ.

WDSS_22

Operacja przechwytywania obrazu potrwa kilka minut.

WDSS_23

Po zakończeniu przechwytywania, obraz będzie widoczny w zakładce obrazy instalacyjne w narzędziu Usługi wdrażania systemu Windows.

WDSS_24

5) Ostatnia czynność to dystrybucja obrazu na inne komputery :). Czynność opisałem wcześniej.

Więcej na :

https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/tajniki-uslugi-wds-ang-windows-deployment-services-cz-1.aspx

markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments