Stawiamy Nagios’a 4.3.2 oraz PNP4Nagios 0.6.25 na Debianie

przez | 29 lipca 2017

Stawiamy Debiana, aktualizujemy i przechodzimy dalej …

cd /tmp
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.3.2.tar.gz
tar -zxf nagios-4.3.2.tar.gz
apt-get install wget build-essential apache2 php apache2-mod-php7.0 php-gd libgd-dev unzip
useradd nagios
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagios,nagcmd www-data
cd nagios-4.3.2
./configure --with-command-group=nagcmd -–with-mail=/usr/bin/sendmail --with-httpd-conf=/etc/apache2/

Powinno wyskoczyć podsumowanie podobne do tego :

*** Configuration summary for nagios 4.3.2 2017-05-09 ***:

General Options:
————————-
Nagios executable: nagios
Nagios user/group: nagios,nagios
Command user/group: nagios,nagcmd
Event Broker: yes
Install ${prefix}: /usr/local/nagios
Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
Lock file: ${prefix}/var/nagios.lock
Check result directory: ${prefix}/var/spool/checkresults
Init directory: /etc/init.d
Apache conf.d directory: /etc/apache2/
Mail program: /usr/bin/sendmail
Host OS: linux-gnu
IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
————————
HTML URL: http://localhost/nagios/
CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP): /usr/sbin/traceroute

Następnie wykonujemy :

make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf
cp -R contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/
chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Powinno wyskoczyć 0 ostrzeżeń i błędów:

Total Warnings: 0
Total Errors: 0

Wykonujemy :

cp /tmp/nagios-4.3.2/sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/
sudo a2ensite httpd
a2enmod rewrite cgi
cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/nagios
nano /etc/init.d/nagios

Dodajemy na końcu pliku :

DESC=”Nagios”
NAME=nagios
DAEMON=/usr/local/nagios/bin/$NAME
DAEMON_ARGS=”-d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg”
PIDFILE=/usr/local/nagios/var/$NAME.lock

systemctl restart apache2
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Instalujemy wtyczki :

wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
tar -zxf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
cd nagios-plugins-2.2.1
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
make install
update-rc.d nagios defaults

Restart Nagios :

/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Sprawdzamy działanie Nagios :

http:///nagios

INSTALACJA NRPE :

apt-get install nagios-plugins nagios-nrpe-plugin
cp /usr/lib/nagios/plugins/* /usr/local/nagios/libexec/
nano /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

#dodajemy do pliku commands.cfg:

define command{
command_name check_nrpe
command_line /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

INSTALACJA PNP4NAGIOS :

cd /tmp
wget http://docs.pnp4nagios.org/_media/dwnld/pnp4nagios-head.tar.gz
tar -zxf pnp4nagios-head.tar.gz
apt-get install rrdtool
apt-get install -y php7.0-mbstring php7.0-zip php7.0-xml librrds-perl
perl -MCPAN -e 'install RRD::Simple'
cd pnp4nagios-head
./configure --with-rrdtool=/usr/bin/rrdtool
make all
make install
make install-webconf
make install-config
make install-init
make fullinstall

Powinno wyskoczyć podsumowanie :

*** Configuration summary for pnp4nagios-0.6.25 03-01-2015 ***

General Options:
————————- ——————-
Nagios user/group: nagios nagios
Install directory: /usr/local/pnp4nagios
HTML Dir: /usr/local/pnp4nagios/share
Config Dir: /usr/local/pnp4nagios/etc
Location of rrdtool binary: /usr/bin/rrdtool Version 1.6.0
RRDs Perl Modules: FOUND (Version 1.5001)
RRD Files stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
process_perfdata.pl Logfile: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
Perfdata files (NPCD) stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/spool

Web Interface Options:
————————- ——————-
HTML URL: http://localhost/pnp4nagios
Apache Config File: /etc/httpd/conf.d/pnp4nagios.conf

#Edytujemy plik nagios.cfg :

nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

#Zmieniamy parametr process_performance_data

#na :

process_performance_data=1

Dodajemy na końcu pliku :

host_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
host_perfdata_file_template=DATATYPE::HOSTPERFDATA\tTIMET::$TIMET$\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\tHOSTPERFDATA::$HOSTPERFDATA$\tHOSTCHECKCOMMAND::$HOSTCHECKCOMMAND$\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$
host_perfdata_file_mode=a
host_perfdata_file_processing_interval=15
host_perfdata_file_processing_command=process-host-perfdata-file

#Edytujemy plik commands.cfg

cd /usr/local/nagios/etc/objects
nano commands.cfg

define command {
command_name process-service-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/pnp4nagios/libexec/process_perfdata.pl
}

define command {
command_name process-host-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/pnp4nagios/libexec/process_perfdata.pl -d HOSTPERFDATA
}

Wykonujemy :

cp /etc/httpd/conf.d/pnp4nagios.conf /etc/apache2/sites-available/pnp4nagios.conf
a2ensite pnp4nagios
systemctl reload apache2

Otwieramy stronę :

http://adres_ip/pnp4nagios/

Jeśli wszystko OK kasujemy :

rm /usr/local/pnp4nagios/share/install.php

W NAGIOS definiujemy :

define host {
name host-pnp
action_url /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_' class=’tips' rel=’/pnp4nagios/index.php/popup?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_
register 0
}

define service {
name srv-pnp
action_url /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$' class=’tips' rel=’/pnp4nagios/index.php/popup?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
register 0
}

Możemy dodatkowo zweryfikować konfigurację pnp4nagios :

wget http://verify.pnp4nagios.org/verify_pnp_config
perl verify_pnp_config --mode bulk --config=/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg --pnpcfg=/usr/local/pnp4nagios/etc/

Po więcej konfiguracji dot. Nagios’a zapraszam do kontaktu 🙂

markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments