Przywracanie plików/katalogów – Bacula

przez | 30 kwietnia 2015

Procedura przywracania wszystkich lub wybranych plików/katalogów. Klientem Bacula jest system Linux (np. Debian).
Wykorzystanie backupu, który został wcześniej utworzony przez oprogramowanie Bacula.

Założenia :

– jest dostęp do systemu klienta Bacula (system działa, jest komunikacja pomiędzy Klientem a Zarządcą Bacula)

– wykonano wcześniej backup systemu (backup zawiera pliki i katalogi, które chcemy przywrócić)

Przykładowy Backup :

*list jobs
+-------+-------------------------------+---------------------+------+-------+----------+---------------+-----------+
| jobid | name                          | starttime           | type | level | jobfiles | jobbytes      | jobstatus |

     31 | Backup_Pelny-postfix-fd       | 2015-04-30 10:26:37 | B    | F     |   88,754 | 2,803,332,567 | T

Rozwiązanie :

KROK 1:

Zdefiniowanie zadania przywracania plików – Restore :

Otwieramy plik konfiguracyjny Directora (bacula-dir.conf LUB inny plik np. postfix-fd.conf, który został załączony do konfiguracji Directora):

nano /usr/local/bacula/etc/bacula-dir.conf

Dodajemy nowe zadanie typu Restore:

Przykładowa definicja dyrektywy JOB :

Job {
Name = RestoreFiles
Type = Restore
Client= postfix-fd
FileSet= postfix-fd
Storage = Dysk
Pool = Backup_Pelny-postfix-fd
Messages = Daemon-bacula-dir
}

Zapisujemy zmiany w pliku.

Wykonujemy restart usługi :

/usr/local/bacula/sbin/bacula restart

KROK 2:

Uruchamiamy bconsole :

/usr/local/bacula/sbin/bconsole

po znaku * wpisujemy list jobs aby wyświetlić listę zadań.

Aby móc przywrócić dane z przeprowadzonego wcześniej backupu należy znać odpowiednie ID zadania-wykonanego backupu.

Następnie po znaku * należy wpisać :

restore jobid=podajemy_tutaj_ID_wykonanego_wcześniej_backupu

np.

restore jobid=31

Klikamy następnie ENTER.

Zostanie wyświetlony znak $ :

cwd is: /
$

Aby wyświetlić listę pomocy wpisujemy ? i naciskamy ENTER

$ ?
 Command  Description
 =======  ===========
 add    add dir/file to be restored recursively, wildcards allowed
 cd     change current directory
 count   count marked files in and below the cd
 delete   delete dir/file to be restored recursively in dir
 dir    long list current directory, wildcards allowed
 done    leave file selection mode
 estimate  estimate restore size
 exit    same as done command
 find    find files, wildcards allowed
 help    print help
 ls     list current directory, wildcards allowed
 lsmark   list the marked files in and below the cd
 mark    mark dir/file to be restored recursively, wildcards allowed
 markdir  mark directory name to be restored (no files)
 pwd    print current working directory
 unmark   unmark dir/file to be restored recursively in dir
 unmarkdir unmark directory name only no recursion
 quit    quit and do not do restore
 ?     print help

Wpisujemy ls aby wyświetlić dostępne katalogi i pliki do przywrócenia.

Jeżeli chcemy przywrócić wszystkie dane, które zostały wcześniej z backupowane :

Wpisujemy:

mark *

Zostanie wyświetlona informacja : xxxx files marked – Ile plików zostało zaznaczonych do przywrócenia.

Następnie wpisujemy:

done

Jeśli natomiast chcemy przywrócić wybrany katalog/i lub plik/i, który został wcześniej z backupowany:

Wpisujemy: mark podajemy_katalog_lub_plik

Zostanie wyświetlona informacja : xxxx files marked. Ile plików zostało zaznaczonych do przywrócenia.

Następnie wpisujemy:

done

Po wybraniu danych do przywrócenia, modyfikujemy parametry zadania Restore :

Przykładowe zadanie Restore :

1,826 files selected to be restored.

Automatically selected Client: postfix-fd
Run Restore job
JobName:     RestoreFiles
Bootstrap:    /opt/bacula/working/bacula-dir.restore.2.bsr
Where:      *None*
Replace:     always
FileSet:     postfix-fd
Backup Client:  postfix-fd
Restore Client: postfix-fd
Storage:     Dysk
When:      2015-04-29 19:28:02
Catalog:     Baza_Bacula
Priority:    10

W zadaniu o nazwie „RestoreFiles” nie ma określonego miejsca (Where), gdzie pliki (do jakiej lokalizacji) mają zostać być przywrócone.

Aby zmodyfikować parametr Where wpisujemy mod oraz wybieramy 9 :

Parameters to modify:
   1: Level
   2: Storage
   3: Job
   4: FileSet
   5: Restore Client
   6: When
   7: Priority
   8: Bootstrap
   9: Where
  10: File Relocation
  11: Replace
  12: JobId
  13: Plugin Options

Powinna pojawić się następująca informacja :

Please enter the full path prefix for restore (/ for none)

Należy podać pełną ścieżkę do katalogu (który się znajduje u klienta) do którego zostaną przywrócone pliki i katalogi.
Dla przykładu jeśli chcemy przywrócić dane do katalogu np. /home podajemy jako ścieżkę : home. Naciskamy następnie ENTER.

W przypadku potrzeby zmiany innych parametrów (np. Restore Client) postępujemy podobnie jak przy parametrze Where.

Po wykonaniu zmian parametrów przywracania wpisujemy yes i naciskamy ENTER.

Czekamy aż zadanie zostanie wykonane.

Przykładowy log po wykonaniu:

 Build OS:        i686-pc-linux-gnu debian 7.7
 JobId:         34
 Job:          RestoreFiles.2015-04-29_19.36.31_06
 Restore Client:     postfix-fd
 Start time:       29-kwi-2015 19:36:33
 End time:        29-kwi-2015 19:36:40
 Files Expected:     1,826
 Files Restored:     1,826
 Bytes Restored:     2,145,633
 Rate:          306.5 KB/s
 FD Errors:       0
 FD termination status: OK
 SD termination status: OK
 Termination:      Restore OK

Status przywracania można również sprawdzić wykonując w Bconsole :

*list jobs

 


+-------+-------------------------------+---------------------+------+-------+----------+---------------+-----------+
| jobid | name             | starttime      | type | level | jobfiles | jobbytes   | jobstatus |
   34 | RestoreFiles         | 2015-04-30 16:19:42 | R  | F   |  46,643 | 1,455,399,879 | T
markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments