MySQL -procedury resetu, zmiany hasła

przez | 4 maja 2015

PROCEDURA USTAWIANIA PIERWSZEGO HASŁA :

mysqladmin -u root password nowehasLo

PROCEDURY RESETU HASŁA :

Pierwsza procedura resetu hasła root na serwerze MySQL :

1. Logujemy się na użytkownika root na serwerze
2. Zatrzymujemy serwer MySQL :

service mysql stop

lub wydajemy
kill ID_procesu_mysqld
3. Uruchamiamy serwer MySQL bez sprawdzania poświadczeń oraz bez zdalnych połączeń.
Uruchamiamy serwer bez sieci (–skip-networking), połączenia do niego będą możliwe tylko lokalnie.

mysqld --skip-grant-tables --skip-networking &

4. W drugiej sesji SSH logujemy się na serwer MySQL i dokonujemy zmiany hasła roota :

mysql -u root
mysql>UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('Nowe_Hasło') WHERE User='root';

5. Przeładowujemy uprawnienia (ładujemy tabelę uprawnień):

mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>exit

6. W tej samej sesji wyłączamy serwer MySQL, uruchamiamy go w normalnym trybie:

kill $(cat /var/run/mysqld/mysqld.pid)

lub
/etc/init.d/mysql stop

Następnie uruchamiamy ponownie :

service mysql start

Druga procedura resetu hasła root na serwerze MySQL :

1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql.
2. Uruchamiamy mysql’a w trybie bezpiecznym bez kontroli uprawnień:

mysqld_safe --skip-grant-table &

3. Uruchamiamy konsolę jako root, wybieramy bazę danych mysql :

mysql --user=root mysql

4. Zmieniamy hasło :

mysql>UPDATE mysql.user SET Password=password('toor') WHERE User='root';

5. Przeładowujemy uprawnienia:

mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>exit

6. Startujemy serwer bazodanowy

Trzecia procedura resetu hasła. Wykorzystanie parametru ini-file :

1. Należy zalogować się na konto root’a i zatrzymać demona mysql.

service mysql stop

2. Tworzymy plik z odpowiednimi parametrami logowania :

np. plik o nazwie „recovery”

echo "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nowe_haslo' WITH GRANT OPTION;"> /home/recovery

3. Uruchamiamy serwer z parametrem init-file :

mysqld_safe --init-file=/home/recovery &

4. Logujemy się do MySQL :

mysql -u root -p

5. Zmieniamy hasło

mysql>UPDATE mysql.user SET Password=password('toor') WHERE User='root';

6. Przeładowujemy uprawnienia:

mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>exit

7. Startujemy serwer bazodanowy

Czwarty sposób :

Wykonywanie z konta roota :

mysql --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf

PROCEDURA ZMIANY HASŁA:

Pierwszy sposób :

mysqladmin -u root -p'starehaslo' password 'nowehaslo'

Drugi sposób :

Zmiana hasła z poziomu bazy danych :

mysql -u root -p
mysql> use mysql;

mysql> UPDATE `user` SET `password`=PASSWORD("nowehaslo") WHERE `User`='root';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> exit;
markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments