Munin Instalacja i konfiguracja

przez | 25 kwietnia 2014

Munin jest narzędziem do monitorowania zasobów sieciowych, które pomaga analizować zasoby. Dostępnych jest wiele pluginów.

Monitorowanie składa się z :

munin – jest to serwer, który pobiera dane z node’ów.

munin-node – jest to daemon instalowany na hostach, który przekazuje dane do serwera.

Architektura munin :

munin-architekturaŹródło : http://munin.readthedocs.org/en/latest/tutorial/getting-started.html

Instalacja serwera Munin:

Przykład oparty na systemie Debian.

Aby zainstalować Munin wykonujemy w konsoli:

apt-get install munin

Należy zainstalować również serwer WWW np. apache :

apt-get install apache2

Konfiguracja:

Po instalacji Munina należy przeprowadzić konfigurację usługi.

Przechodzimy do pliku :

/etc/munin/munin.conf

Na początku wyjaśnię parametry zawarte w pliku.

Opis poszczególnych parametrów :

 dbdir <path> 

Katalog, w którym munin przechowuje pliki bazy danych. Domyślnie: /var/lib/munin

  logdir <path> 

Katalog, w którym munin przechowuje swoje logi. Domyślnie: /var/log/munin

  htmldir <path> 

Katalog w którym munin-html przechowuje wygenerowane strony HTML i gdzie munin-graph przechowuje grafy.
Domyślnie /var/cache/munin/www.

 rundir <path> 

Katalog dla plików sledzących aktualny stan uruchomienia Munina. Domyślnie /var/run/munin.

 tmpldir <path> 

Katalog dla szablonów używanych przez munin-html i munin-cgi-html do wygenerowania stron HTML. Domyślnie /etc/munin/templates.

 fork <yes|no> 

Dyrektywa określająca czy munin-update zbierze informacje z klientów (z węzłów nodes). Domyślnie jest ustawione YES. Jeśli zostanie ustawione NO to munin-update będzie zbierał dane z węzłów pojedyńczo. Zajmie to więcej czasu, ale proces zużyje mniej zasobów.

  palette <default|old> 

Palety używane przez munin-graph i munin-cgi-graph do kolorowania wykresów.

 custom_palette rrggbb rrggbb ... 

Paleta kolorów niestandardowych używanych przez munin-graph i munin-cgi-graph do kolorowania grafów.

 graph_data_size <normal|huge> 

Dyrektywa określa rozdzielczość plików RRD, które są tworzone przez munin-graph i munin-cgi-graph.

Domyślnie jest ustawione „normal”

„huge” zapisuje kompletne dane z 5 minutową rozdzielczością dla 400 dni.

Zmiana dyrektywy nie wpływa na istniejące wykresy.

 graph_strategy <cgi|cron> 

Jeśli ustawisz „cron” to munin-graph będzie wykreślać wszystkie usługi na wszystkich węzłach.

Jeśli ustawisz „cgi” munin-graph nic nie zrobi. Aby wygenerować grafy, musisz skonfigurować serwer www do uruchomienia munin-cgi-graph.

  html_strategy <strategy> 

Prawidłowe strategie „cgi” i „cron”. Domyślnie jest „CGI”.

Jeśli jest ustawiony na „cron”, munin-html odtworzy wszystkie strony HTML w odstępie.

Jeśli jest ustawiony na „cgi”, munin-html nic nie zrobi. Do wygenerowania strony html należy skonfigurować serwer WWW, aby uruchomić munin-cgi-graph.

Dyrektywy NODE :

Są to wytyczne, które mogą śledzić definicję węzła i będą miały zastosowanie tylko do tego węzła.

  address <value> 

Nazwa hosta, adres IP, transport alternatywny wykorzystywany do kontaktu z węzłem.

Transport alternatywny jest określony w:

 <strong>ssh://<address>/<command> <command line arguments></strong> 
 port <port number> 

Numer portu węzła. Domyślnie jest to „4949”.

 local_address <address> 

Lokalny adres do połączenia z węzłem.

 use_node_name <yes|no> 

Zastępuje nazwę dostarczaną przez węzeł. Dozwolone wartości: „tak” i „nie”. Domyślnie jest to „nie”.

 contacts <no|contact ...> 

Lista kontaktów wykorzystywanych przez munin-limits do raportowania ostrzeżeń i progów krytycznych.

Domyślnie jest to „nie”.

 ignore_unknown <yes|no> 

Jeśli ustawiono na Tak to zostaną ignorowane nieznane wartości wykazane przez węzeł.Dozwolone wartości to „tak” i „nie”. Domyślnie jest to „nie”.

 update <yes|no> 

Pobrać dane z tego węzła ? Dozwolone wartości to „tak” i „nie”. Domyślnie jest to „tak”.

Wyłączamy z komentarza następujące linijki :

dbdir /var/lib/munin
htmldir /var/www/munin
logdir /var/log/munin
rundir /var/run/munin

W tym samym pliku należy zdefiniować listę hostów, które będą monitorowane :

[localhost.localdomain]
address 127.0.0.1
use_node_name yes

itd. definiujemy kolejne hosty.

[VOIP;asterisk]
address 192.168.4.111
use_node_name yes

[WWW;wordpress]
address 192.168.4.115
use_node_name yes

VOIP i WWW są to grupy.

Należy jeszcze przejść do /etc/munin/apache.conf

i zmienić ścieżkę na taką jaką podano w munin.conf : np.  htmldir /var/www/munin

<Directory /var/www/munin>
Order allow,deny
Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1
Options None

Następnie pamiętaj o restarcie apache.

W katalogu /var/www/munin będą tworzone wykresy.

Należy ten katalog najpierw utworzyć :

mkdir /var/www/munin

Należy następnie nadać uprawnienia :

chown munin:munin /var/www/munin

Po każdej konfiguracji należy przeprowadzić restart usługi :

/etc/init.d/munin-node restart

Aby móc monitorować inne serwery a nie tylko lokalny serwer na którym został zainstalowany munin, należy nie tylko dodać definicję hosta do pliku munin.conf ale również należy doinstalować na pozostałych serwerach, które chcemy monitorować pakiet munin-node.

Opis parametrów pliku munin-node.conf :

 host_name 

Nazwa hosta używana przez munin-node do prezentacji dla serwera Munin.

 ignore_file 

Pliki ignorowane, kiedy ustalane są zainstalowane pluginy.

  log_level 

Określenie co ma być logowane.

Możliwość ustalenia od 0 do 4.

0 – oznacza brak logowania.

Domyślnie jest to 2.

  log_file 

Ustalenie gdzie munin-node przetrzymuje logi.

 port 

Port TCP na którym nasłuchuje węzeł node.

  pid_file 

Plik PID procesu

  host 

Adres IP na którym munin-node nasłuchuje.

Domyślnie są to wszystkie interfejsy.

Czyli : *

 user 

Użytkownik uruchamiający munin-node.

Domyślnie : root

  group 

Grupa uruchamiająca munin-node.

Domyślnie : root

 allow 

Definiowanie hostów, które mogą się łączyć z munin-node.

Użyj opcję cidr_allow jeśli dostępna.

Dozwolone hosty podane w notacji CIDR (192.0.2.1/32).

 cidr_deny 

Odmowa dostępu hosta.

Należy przejść do edycji pliku :

/etc/munin/munin-node.conf

i dodać linijkę allow z adresem IP serwera munin :

np.

allow ^192\.168\.4\.110$

Aby wykresy aktualizowały się o ustalonym czasie należy dodać następującą linijkę do crona (na serwerze munin) :

np. wykresy mają się aktualizować  co 2 minuty :

*/2 * * * * /usr/bin/munin-cron –force-root

Po kilku minutach panel z wykresami powinien być dostępny pod adresem :

http://adres_ip_serwera_munin/munin/

munin1

munin2

munin3munin4

 

munin5

Aktualnie działające pluginy dowiązane do katalogu  /etc/munin/plugins

munin6

Jeżeli chcemy dodać jakiś nowy plugin wystarczy zapoznać się z zawartością katalogu : /usr/share/munin/plugins

munin7

W celu uruchomienia nowego pluginu należy zrobić dowiązanie do katalogu : /etc/munin/plugins

np. dla pluginu asterisk_sippeers

ln -s /usr/share/munin/plugins/asterisk_sippeers /etc/munin/plugins/asterisk_sippeers

Następnie restartujemy munina :

/etc/init.d/munin-node restart

W zależności od danego pluginu należy w zawartości pliku skonfigurować parametry. 

Inne przydatne polecenia przy konfiguracji wtyczek :

Jak wyświetlić listę wtyczek, które są aktywne na danym komputerze ? Wpisujemy w konsoli :

 munin-node-configure 

Po wykonaniu polecenia, wyświetlą się zainstalowane wtyczki z informacją czy jest aktywna czy nie.

Aby wyświetlić listę wtyczek aktywnych wykonujemy :

 munin-node-configure | grep "yes" 

Aky uaktywnić wtyczkę należy zapoznać się najpierw z wymaganiami danej wtyczki. Wykonujemy w konsoli :

 munin-node-configure --suggest 

Włączenie dodatkowych wtyczek :

W konsoli wykonujemy :

 munin-node-configure --shell 

Wyświetlone polecenia należy wpisać w konsoli aby uruchomić wtyczki.

Jest też drugi sposób na uaktywnienie dodatkowych wtyczek (sposób automatyczny). Wystarczy wpisać :

 munin-node-configure --shell | sh -x 

Zostaną uaktywnione wszystkie wtyczki, które mogą być uruchomione na danym systemie. Automatycznie zostanie utworzone dowiązanie symboliczne.

Po wykonaniu dowiązań należy zrestartować munin-node :

 service munin-node restart 

Należy odczekać 5-10 min. na załadowanie wtyczek na stronie internetowej.

Jeśli serwer Munin nie wyświetla wykresów danego hosta należy sprawdzić :

1) Czy na danym komputerze są zainstalowane pluginy na munin-node ?

2) Czy został przeprowadzony restart usługi munin-node ?

3) Czy istnieje komunikacja munin < -> munin-node ?

Komunikacje można sprawdzić wykonując w konsoli :

telnet adres_IP_komputera port_usługi

np.

telnet 192.168.3.109 4949

markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments