Baculum – interfejs webowy dla Bacula

przez | 28 kwietnia 2015

Baculum- wersja 7.0.5

Przykład instalacji dla systemu Debian – Linux

Wersja Bacula: 7.0.5

Serwer baz danych : PostgreSQL

Serwer WWW : Apache

Interfejs webowy Baculum ściągamy ze strony :

http://sourceforge.net/projects/bacula/files/bacula/7.0.5/

wget http://kent.dl.sourceforge.net/project/bacula/bacula/7.0.5/bacula-gui-7.0.5.tar.gz

Rozpakowujemy paczkę :

tar -zxf bacula-gui-7.0.5.tar.gz
cd bacula-gui-7.0.5

Tworzymy katalog : /var/www/baculum

mkdir /var/www/baculum

Kopiujemy zawartość katalogu baculum do /var/www/baculum

cp -r baculum/* /var/www/baculum

Włączamy moduł rewrite:

ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load

Nadajemy właściciela :

cd /var/www/baculum

chown www-data:www-data assets/
chown www-data:www-data protected/Data/
chown www-data:www-data protected/runtime/

Instalujemy dodatkowe pakiety :

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-pgsql php5-curl php5-json

Instalujemy sudo :

apt-get install sudo
nano /etc/sudoers

Dodajemy do pliku /etc/sudoers :

www-data ALL= NOPASSWD: /usr/local/bacula/sbin/bconsole

Tworzymy konto dla użytkownika admin, który będzie mógł się logować do panelu poprzez przeglądarkę :

htpasswd -c /etc/apache2/passwords admin

Tworzymy plik .htaccess :

nano /var/www/baculum/.htaccess
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

Edytujemy /etc/apache2/sites-available/default

echo "" > default
nano default
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/baculum
    ServerName somehost.example.com
    <Directory /var/www/baculum>
        AllowOverride All
        AuthType Basic
        AuthName MyPrivateFile
        AuthUserFile /etc/apache2/passwords
        Require valid-user
    </Directory>
</VirtualHost>

Wykonujemy restart Apache :

service apache2 restart

Logowanie :

http://adres_ip_serwera/wizard/

Krok 1.

baculum1

Języka polskiego nie ma :). Wybieramy taki jaki jest i klikamy Next.

Krok 2.

baculum2

Akceptujemy licencję i klikamy Next.

Krok 3.

baculum3

W kolejnym kroku podajemy dane do połączenia się z bazą danych systemu Bacula.
Po wpisaniu danych klikamy test. Jeśli mamy OK to mamy połączenie z bazą i klikamy Next.

Krok 4.

baculum

W kolejnym oknie podajemy ścieżki do pliku binarnego Bconsole oraz podajemy ścieżkę do pliku konfiguracyjnego bconsole.conf. Klikamy test w celu sprawdzenia połączenia. Jeśli mamy połączenie z Bconsole, klikamy Next.

Jeżeli mamy brak połączenia, prawdopodobnie Apache nie ma dostępu do pliku binarnego. Należy taki dostęp utworzyć :

cd /usr/local/bacula/sbin

ln bconsole /usr/sbin/bconsole

mkdir /etc/bacula

cd /usr/local/bacula/etc

ln bconsole.conf /etc/bacula/bconsole.conf

Krok 5.

baculum4

W kolejnym oknie podajemy login i hasło, które wcześniej utworzyliśmy w celu logowania do interfejsu (Auth).

Jeśli podamy inne dane logowania, pojawi się błąd :

Error 6 – authorization to Baculum error.

Sprawdzamy poprawność danych :

baculum5

Okno główne interfejsu 🙂

baculum6

markos
Specjalizuję się w systemach komputerowych Windows oraz Linux. Oprócz wykonywanej pracy w zawodzie, informatyka jest moją pasją.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments